Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pojedyńcze, niecodzienne okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej budzą podziw, ciekawość, radość, lęk...

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 66 pomników przyrody. Wśród nich 52 stanowią pojedyncze drzewa. Kolejne 4 to grupy drzew pomnikowych. W Nadleśnictwie spotkamy 10 głazów, które uznano za pomniki  przyrody, większość z nich leży na terenie rezerwatu "Długogóry". W rezerwacie znajduje się również jeziorko z  wyspą torfowców, które objęto ochroną prawną.

 

                          Głaz narzutowy Klickstein (fot. Robert Kmieć)