Gekennzeichneter Inhalt

Historia Nadleśnictwa

Nasza jednostka istnieje niespełna 20 lat, tutaj prezentujemy krótki zarys historyczny Nadleśnictwa Różańsko.

    Nadleśnictwo Różańsko istniało już od roku 1945, jego ówczesna siedziba mieściła się w Grzybnie. Pozostałe lasy obecnego nadleśnictwa po II Wojnie Światowej wchodziły w skład nadleśnictw: Dolsk, Wieńce, Myślibórz Południe i Mieszkowice.  W roku 1958 zostało ono przyłączone do Nadleśnictwa Myślibórz. W roku 1958 zostało ono przyłączone do Nadleśnictwa Myślibórz.
    Nadleśnictwo Różańsko powołano ponownie do funkcjonowania od 1 stycznia 1995 roku, zostało utworzone z południowej części Nadleśnictwa Myślibórz. W chwili utworzenia powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 13 050 ha. Pełnomocnikiem ds. utworzenia nowego nadleśnictwa była mgr inż. Maria Brzozowska. Nowe nadleśnictwo otrzymało siedzibę w domu mieszkalnym na osiedlu leśnym. Historia lasów obecnego Nadleśnictwa Różańsko jest słabo poznana. Skład gatunkowy i struktura drzewostanów sugerują, że dominującym sposobem zagospodarowania przed II Wojną Światową były zręby zupełne.

W ciągu 15 lat Nadleśnictwo Różańsko przejęło ponad 1100 ha gruntów, z czego ponad 350 ha przeznaczono na użytki ekologiczne.

    W ciągu blisko dwudziestoletniej działalności zmieniał się podział nadleśnictwa na leśnictwa oraz sukcesywnie rosła jego powierzchnia. Funkcję nadleśniczego sprawowali kolejno: mgr inż. Maria Brzozowska (lata 1995-2009), dr inż. Wojciech Rembacz (od 01.04.2009 r. do 12.05.2009 r.), inż. Wiesław Łojko p.o. nadleśniczego (od 13.05.2009 r. do 04.10.2009 r.). Od 05.10.2009 r. funkcję pełni mgr inż. Tomasz Witek.

     Z dniem 01.01.2013r. powierzchnia Nadleśnictwa Różańsko zwiększyła się o 726,24 ha w wyniku przejęcia części gruntów od nadleśnictw: Mieszkowice i Dębno.