Asset Publisher Asset Publisher

KONKURS!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym kierowanym do uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin konkursu:
1.    Konkurs kierujemy do uczniów w dwóch przedziałach wiekowych:

a)    Uczniowie klas I-III, tematyka „JESIEŃ W LESIE”
b)    Uczniowie klas IV-VII, tematyka „DARY LASU”

2.    Kryteria oceny:
Ocenie podlegać będzie zgodność treści pracy z tematyką, estetyka wykonania, pomysłowość oraz samodzielność wykonania pracy.
3.    Pracę należy wykonać w formacie A4, techniką dowolną.
4.    Każda praca powinna być podpisana na odwrocie według poniższego wzoru:
a)    imię i nazwisko,
b)    wiek,
c)    klasa, szkoła
d)    pieczątka szkoły na odwrocie.
5.    Termin składania prac do 15.12.2017r. Prace należy składać w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Różańsko
Różańsko 75A
74-311 Różańsko
Z dopiskiem „Konkurs”

6.    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.12.2017 r.
7.    O wynikach poinformujemy uczniów za pośrednictwem Szkół oraz zamieścimy informację na naszej stronie internetowej.
       Zapraszamy do licznego udziału w konkursie oraz kreatywności. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.