Asset Publisher Asset Publisher

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

     Jesień to czas corocznych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, głównie takich gatunków jak: strzygonia choinówka Panolis flammea, poproch cetyniak Bupalus piniaria, zawisak borowiec Hyloicus pinastri, barczatka sosnówka Dendrolimus pini, osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis oraz gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae).
     Poszukiwania wykonywane są na stałych partiach kontrolnych (PK) późną jesienią przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej.
     Leśnicy zebrany materiał umieszczają w odpowiednio opisanych tekturowych pudełkach i przekazują do siedziby Nadleśnictwa. Po zakończeniu poszukiwań, materiał przekazywany jest do Zespołu Ochrony Lasu, który dokonuje analizy otrzymanego materiału i oceny zagrożenia drzewostanów.